top of page

Privacy verklaring

 

Ik vind dat u altijd moet weten welke gegevens ik over u verzamel en hoe ik die gebruik, en dat u hierover op een betekenisvolle wijze controle kan uitoefenen. Omdat ik voortdurend streef naar transparantie, en als voorbereiding op de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan, werk ik mijn privacybeleid bij zodat u de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die u met mij deelt.
 

Schoonheidsinstituut Katrien, gevestigd te Wilrijk, Koornbloemstraat 198, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:
 

Contactgegevens:

Katrien Van Leuven
Koornbloemstraat 198
2610 Wilrijk

+32476467989

instituutkatrien@telenet.be


 

Schoonheidsinstituut Katrien verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voornaam en achternaam;

 • Adres;

 • E-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • Overige, door u aan mij toevertrouwde informatie via het bericht/contactformulier dat u aan mij verzend;
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Schoonheidsinstituut Katrien verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Resultaat foto's worden gemaakt en geplaatst op de website, natuurlijk gebeurt dit met uw toestemming (schriftelijk). De foto's worden zo geplaatst, dat de persoon niet herkenbaar is. Alleen het gebied dat ik wil laten zien (het resultaat), wordt aan de websitebezoekers getoond. Op de foto's wordt "Instituut Katrien" verwerkt. 
  (alleen de kleur van de wenkbrauwen, haar of huidskleur is soms zichtbaar op de foto's);

   

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via instituutkatrien@telenet.be, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Schoonheidsinstituut katrien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

 • Schoonheidsinstituut Katrien analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Schoonheidsinstituut katrien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. (Zolang u klant bij mij bent)
 

Het gebruik maken van online huidadvies/analyse op de website

De gegevens die u invult/beantwoord in de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om u van dienst te zijn (u huidadvies terug te sturen). Op het moment dat we het huidadvies naar u hebben verzonden, verwijderen wij de gegevens die u toen in de  vragenlijst had ingevuld!

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidsinstituut Katrien verkoopt  uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik  gebruik

Schoonheidsinstituut Katrien gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schoonheidsinstituut katrien gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt om in de toekomst de website te kunnen verbeteren. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Met de analytische cookie houdikj statistieken bij over het gebruik van de website, zoals het bij houden van hoeveel websitebezoekers de website bezoekt, waar deze vandaan komen, via welk apparaat ze de website bezoeken  en welke webpagina  het meest wordt bekeken. Met deze statistieken verbeteren ik de website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. 
 

Ook maakt de website  gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;

 • het corrigeren van fouten;

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • intrekken van toestemming;

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

U kunt me een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand, neem daarvoor contact op via instituutkatrien@telenet.be

Ik reageer zo snel mogelijk,  binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Schoonheidsinstituut katrien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via instituutkatrien@telenet.be
Schoonheidsinstituut Katrien heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen;

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij dan ook hier publiceren.

  Katrien Van Leuven                                   Koornbloemstraat 198 - Wilrijk                     0476/467989              privacyverklaring 
bottom of page